درد...

گفتم" پایم درد میکند

پای فهمیدن منطق این آدمها...."

گفت" عادت کن...."

/ 3 نظر / 19 بازدید
علی

امیدوارم که روزها بر وفق مرادت بچرخه و همیشه در شادی و خوشحالی به سر ببری رفتین طرقبه وای چه جای قشنگی بود هنوز که هنوزه از زیبایی اون جا سرمستیم واقعا امسال این مسافرتی رو که با ماهان رفتیم جسابی خوش گذشت ...........

الهه

ولي تا آدم عادت كنه اين جونش بالا مياد ، خيلي سخت و من هنوز كه هنوز اكثر شبها با چشماني خيس به خواب مي رم ،