چیز یاد گرفتم...

امروز با تاکسی اومدم سرکار.

تو راه تلفنم زنگ خورد و مشغول صحبت شدم. آخرای تماس دیدم تاکسی کنار خیابون وایساد فکر کردم میخواد کسی و سوار کنه تلفنم که تموم شد گفتم :آقا من اونطرف میدون پیاده میشم.

گفت:من نمیدونستم کجا پیاده میشین منتظر شدم تماستون تموم شه....

کم آوردم

/ 5 نظر / 17 بازدید
niloofar

سال نو مبـــــــــــــــــــــــــــــارک اميدوارم در سال 94 به همه ي آرزوهاتون برسين![گل][گل][گل]

صبا

این آدمها روز آدم رو می سازن... خدا بیشترشون کنه

رعنا

ایول داره بابا منتظر مونده حرفیدنتون تموم شه !!! کم چرا خب ؟ خوبه مثل من نگفتین جایی که سوار شدین پیاده میشین ![خنثی][نیشخند]

رها

عجب راننده ی باحالی دمش گرم واقعا